Lotayamm

search
မာတိကာ

contents

  Trend & Culture

ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးတတ္သူေတြဟာ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ရည္က်ဆင္းမႈကို ပိုမိုတြန္းလွန္ဖယ္ရွားႏုိင္

ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး သုိ႔မဟုတ္ (၂) မ်ဳိးထက္ ေျပာပါက တစ္ခုတည္းေျပာသူေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ရည္ ပိုမိုထိန္းႏုိင္မယ့္ အလားအလာ ပိုမ်ားပါတယ္။ သုေတသီအဖြဲ႔တစ္ခုက ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးအသုံးျပဳျခင္းက တျခားအခ်က္အလက္ေၾကာင့္ အာရုံေထြျပားမႈ မျဖစ္ေစဘဲ အခ်က္အလက္တစ္ခုေပၚ အာရုံစူးစုိက္မႈ လုိအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေဆာင္ရြက္ပုံ ေျပာင္းလဲေစတယ္လုိ႔ အခုိင္အမာ သက္ေသထူခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလုိတာက ဦးေႏွာက္က ထိထိေရာက္ေရာက္ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။  

"ေန႔စဥ္ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိး ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းမႈ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၾကာျမင့္လာတဲ့အခါ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးေျပာသူေတြဟာ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခုခုေၾကာင့္ အာရုံေထြျပားေစႏုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ လ်စ္လ်ဴရႈရာမွာသာမက  ဆက္စပ္သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ကြ်မ္းက်င္သူေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္" လုိ႔ Montreal တကၠသုိလ္က ေဒါက္တာ Ana Ines Ansaldo က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုိရလဒ္ေတြ ရရိွဖုိ႔အတြက္ Ansaldo နဲ႔ သူ႔အဖြဲ႔ဟာ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးေျပာဆိုသူနဲ႔ ဘာသာစကား တစ္မ်ဳိးတည္းေျပာသူ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ကို အျမင္အာရုံအဓိကထားျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အၾကားအာရုံနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ လ်စ္လ်ဴရွဴတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို ေဆာင္ေစခဲ့ပါတယ္။ သုေတသီေတြအေနနဲ႔ လူေတြ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ ကြဲျပားတဲ့ ဦးေႏွာက္အလုပ္လုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အခန္းက႑ေတြၾကား ဆက္ႏြယ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ့ပါတယ္။

တုိတုိေျပာရရင္ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးေျပာသူေတြ အျမင္အာရုံျဖင့္လုပ္ရတဲ့အပိုင္းမွာ ပိုမိုျပည့္စုံေကာင္းမြန္တာ ေတြ႔႔ရပါတယ္။ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးေျပာသူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္က ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္က်ဆင္းမႈ လကၡဏာေတြ တြန္းလွန္ဖယ္ရွားရာမွာ ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Ref: Indianexpress

 


ေရွ႕သို႔
ေနာက္သို႔


◄ ပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔
Trend & Culture Articles ►