contents

သတင္းမ်ား

သမုိင္းဘာသာ အထူးျပဳျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕သင္တန္း တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု

ေန႔ရက္:
Sep 7, 2018 06:45:40


အမ်ိဳးအစား :
ပညာေရး
EDGE

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလၽွာက္ထားလိုသူ သမုိင္းဘာသာ  အထူးျပဳျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕သင္တန္း တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား


၁။ ေလၽွာက္ထားသူႏွင့္ေလၽွာက္ထားသူ၏ မိဘႏွစ္ပါးလုံးသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ရပါမည္။


၂။ စီးပြားေရးအမွန္တကယ္ခ်ိဳ႕တဲ့သူျဖစ္ရပါမည္။


၃။ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ (၇၅%) ျပည့္မွီရမည္။


၄။ စာတမ္းျပဳစုေသာအခါတြင္ ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေခါင္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ေသာသူ ျဖစ္ရမည္။


၅။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး လာေရာက္ထုတ္ယူသည့္အခ်ိန္တိုင္း စာတမ္းႀကီးၾကပ္သူ/သက္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို တင္ျပရမည္။


၆။ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း အိမ္ေထာင္ျပဳပါက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။


၆။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို တစ္ႏွစ္လၽွင္ အနည္းဆုံး (၃) ဦး ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ပါသည္။


တကၠသိုလ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလၽွာက္ထားရန္အတြက္လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား


၁။ ဓါတ္ပုံ ။


၂။ ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ထားေသာ ကြန္းခိုရာေဖာင္ေဒးရွင္းမွသတ္မွတ္ထားသည့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေတာင္းခံလႊာ(ေလၽွာက္ထားသူ၏ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အခ်က္အလက္)။


၃။ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ။


၄။  အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ၊


၅။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအမွတ္စာရင္း/ေအာင္လက္မွတ္။


၆။ ဘြဲ႕လက္မွတ္ ။


၇။ မဟာဝိဇၨာတန္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည့္အေၾကာင္းၾကားစာ။


၈။ မိမိကိုယ္တိုင္ေရးသားသည့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလၽွာက္ထားသည့္ ေလၽွာက္လႊာ။


၉။  မိဘ(သို႔)အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔သား၊သမီးပညာသင္ၾကားနိုင္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္အခက္အခဲရွိေၾကာင္းတင္ျပခ်က္။


၁၀။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိ ေၾကာင္းမိမိေနထိုင္ရာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး႐ုံး၊ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာေက်ာင္းမွ ေထာက္ခံစာ။


ေလၽွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကြန္းခိုရာေဖာင္ေဒးရွင္း - အမွတ္(၁၉)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ ၿမိဳင္ေဟ၀န္အိမ္ယာ၊ (၈) မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၄၄၄၈၂၂၂၄၃ ၊၀၉-၄၂၁၁၅၈၄၁၉ သို႔ဆက္သြယ္၍ ေလၽွာက္ထား နိုင္ပါသည္။


source: ကြန္းခိုရာေဖာင္ေဒးရွင္း

ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။