contents

သတင္းမ်ား

ျပင္ပဆရာဝန္မ်ားအတြက္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလၽွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ေန႔ရက္:
Sep 5, 2018 04:42:43


အမ်ိဳးအစား :
ပညာေရး
EDGE

၁။ ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေဆးတကၠသိုလ္၊ မေကြးတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား မည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းသို႔ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူ ျပင္ပဆရာဝန္မ်ား ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။


စဥ္                    သင္တန္းအမည္                                                        သင္တန္းကာလ


(၁)               မိသားစုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုေဆးပညာ ဒီပလိုမာ           ၁ ႏွစ္၊


၂။ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း


(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။


(ခ) အမ္ဘီဘီအက္စ္ဘြဲ႕ ရရွိၿပီးသူ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာနိုင္ငံေဆးေကာင္စီမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အလားတူဘြဲ႕ ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။


(ဂ) လက္ရွိတရားဝင္(ဆမ)သက္တမ္း(၂)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး(ဆမ)သက္တမ္းတိုး ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ရမည္။


(ဃ) အသက္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။


(င) သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းေၾကးမ်ားကို ေပးသြင္းရမည္။


(စ) သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာနိုင္သူျဖစ္ရမည္။


၃။ ေလၽွာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ၅-၁၀-၂၀၁၈ရက္ (ေသာၾကာေန႔)ျဖစ္ပါသည္။


၄။ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဆးတကၠသိုလ္၊ မေကြးသို႔ လိပ္မူ၍ ေငြသြင္းခ်လန္မူရင္းႏွင့္အတူ ေပးပို႔ေလၽွာက္ထားရမည္။


၅။ ဝင္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲစစ္ေဆးမည့္ရက္မွာ ၃၀-၁၀-၂၀၁၈ရက္ (အဂၤါေန႔)ျဖစ္ပါသည္။


၆။ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ ဘြဲ႕လြန္ေဆးပညာသင္တန္းဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကး က်ပ္-၁၀၀၀၀/(က်ပ္တစ္ေသာင္းတိတိ)ကို ေဆးတကၠသိုလ္၊ မေကြး၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ မေကြးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေငြစာရင္းအမွတ္-MD-011118 သို႔ ေပးသြင္းရမည္။


(မွတ္ခ်က္။ ၿမိဳ႕နယ္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဆးတကၠ သိုလ္၊ မေကြး၏ ေငြစာရင္းအမွတ္-MD-011118 သို႔ လိပ္မူ၍ ေငြလႊဲစနစ္ျဖင့္လည္း ေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။)


၇။ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည့္ လ်ာထားဦးေရ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ဤတကၠသိုလ္၏ Websiteမွ တစ္ဆင့္ ေၾကညာပါမည္။ လ်ာထားဦးေရ မည္မၽွရွိေစကာမူ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းရမွတ္မျပည့္မီပါက ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳပါ။


၈။ ေလၽွာက္လႊာေခၚယူသည့္ ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစုံႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးတကၠသိုလ္၊ မေကြး၏ website-http://www. ummg.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုနိုင္ပါသည္။


(သို႔မဟုတ္)ဘြဲ႕လြန္ ဌာနစိတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္-၀၆၃-၂၀၂၃၇၀၁ (လိုင္းခြဲ-၁၁၀)သို႔ ေမးျမန္းစုံစမ္းနိုင္ ပါသည္။


မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။


ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ ပါ၀င္ေသာသင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ား၊ Scholarship၊ Knowledgeမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။


source: ေၾကးမႈံ

ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။