contents

သတင္းမ်ား

စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူမႈက ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးရတာလဲ

ေန႔ရက္:
Sep 5, 2018 08:59:27


အမ်ိဳးအစား :
ပညာေရး
EDGE

ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕အသိပညာ၀မ္းစာ တိုးပြားလာေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္တ့ဲ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူဖို႕ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္တ့ဲ အရည္အခ်င္းက အလြန္အေရးပါပါတယ္။


သင့္ကိုယ္သင္ ေလ့လာသင္ယူမႈမွာ ျမွပ္ႏွံထားျခင္းအားျဖင့္ ဘ၀ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းအားလံုးမွာ ေအာင္ျမင္ေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြဲ (Commitment) ေလး ရွိေနဖို႕သာ လိုတာပါ။


အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ လူေတြက တစ္ေန႕ကို ပ်မ္းမွ် ၂ - ၃ နာရီေလာက္ စာဖတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ေတြက လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနတ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေလ့လာျပီး သူတို႕ရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို မွ်ေ၀ၾကဖို႕အားေပးတ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းေတြကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူမႈမွာ ျမွပ္ႏွံထားၾကတ့ဲသူေတြက ႏွစ္စဥ္က်င္းပတ့ဲ Conventions ေတြကို တက္ေရာက္ျပီး သူတို႕နဲ႕တာ၀န္ယူထားရတ့ဲနယ္ပယ္ေတြမွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ပိုမိုထိေရာက္စြာရရွိႏိုင္ဖို႕ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတ့ဲ အေတြးအျမင္သစ္ (insights) ေတြေပးတ့ဲ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတိုင္း (Session) ကို သြားေလ့ရွိၾကပါတယ္။


အစဥ္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူျခင္း၏ အေရးပါပံု


ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းတ့ဲနယ္ပယ္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ဆိုရင္ အနည္းဆံုးေတာ့ ေလ့လာသင္ယူမႈေတြျပဳေနဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ နယ္ပယ္တိုင္းမွာ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႕ ပညာရပ္ေတြက တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ တိုးတက္ ျမင့္မားလာေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕အသိပညာကလည္း အ့ဲဒီတိုးတက္မႈေတြနည္းတူ ျမင့္မားလာရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


အသိပညာ၀မ္းစာတိုးပြားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း


အသိပညာ၀မ္းစာတိုးပြားလာေအာင္လုပ္ျခင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႕အတြက္ အရမ္းအေရးပါတ့ဲအခ်က္ျဖစ္တ့ဲ ဥာဏ္ပညာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူမႈေတြဆီကို ဦးတည္ေစပါတယ္။


တမင္တကာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရာက္တက္ရာရာနည္းလမ္းနဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရရွိႏိုင္တ့ဲ ပညာေရးပံုစံကြဲ သံုးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ အ့ဲဒါေတြကေတာ့ Maintenance Learning ၊ Growth Learning နဲ႕ Shock Learning တို႕ျဖစ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္ေအာက္မွာ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေပးပါ့မယ္။


၁) Maintenance Learning


Maintenance Learning ဆိုတာကေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာမႈျပဳတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကိုသူမ်ားေတြထက္ ေနာက္က်မက်န္ခ့ဲေစပဲ ပံုမွန္ေလး ဆက္သြားေနေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အခါအားေလ်ာ္စြာ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ေလာက္ ဖတ္လိုက္တာ၊ ဘေလာ့နဲ႕ သတင္းလြႊာေတြကို ပံုမွန္ဖတ္တာေတြလုပ္ျခင္းက သူတို႕သိထားတတ္ထားတ့ဲပညာကို တိုးပြားေစတယ္လို႕ပဲ ေတြးထင္တတ္ၾကပါတယ္။


အဲ့ဒါက အမွန္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ Maintenance Learning ဆိုတာက  Stocks နဲ႕ Securities မ်ားစြာတို႕ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြကို သိရွိဖို႕အတြက္ စေတာ့ေစ်းကြက္အစီရင္ခံစာေတြကို ေန႕စဥ္ဖတ္ရႈျခင္းနဲ႕ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။


ဒီသတင္းအခ်က္အလက္က ကုမၸဏီမ်ား၊ ေစ်းကြက္၊ ဒါမွမဟုတ္လည္း စေတာ့တစ္ခုခုရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအလားအလာနဲ႕ပတ္သက္တ့ဲ သင့္ရဲ႕အသိပညာ၀မ္းစာကို ထပ္မျဖည့္ေပးဘူးဆိုေပမယ့္ Maintenance Learning က လံုး၀ကို ပဓာနက်ပါတယ္။


သူက သင့္က်န္းမာေရးကို အေျခအေနတစ္ခုမွာ ထိန္းထားေပးတ့ဲ ကုိယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းအေပ်ာ့စားေလးနဲ႕ ဆင္တူပါတယ္။ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ဘယ္နည္းနဲ႕မွ ေကာင္းမလာေစေပမယ့္ လက္ရွိအေနအထားကိုေတာ့ ထိန္းထားေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။


၂) Growth Learning


သူကေတာ့ သင့္မွာအရင္ကမရွိခ့ဲဖူးတ့ဲ စြမ္းရည္နဲ႕အသိပညာေတြကို သင့္ကိုယ္ပိုင္၀မ္းစာတိုက္ထဲ ထပ္ျဖည့္ေပးမယ့္ သင္ယူမႈမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ Growth Learning က သင့္ရဲ႕အသိပညာ၀မ္းစာကို တိုးပြားလာေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။


သင္အရင္က မလုပ္ႏုိင္ခ့ဲတ့ဲအရာေတြကို လုပ္ႏိုင္လာေစမယ့္ သင့္မွာမရွိခ့ဲတ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရယူသိုမွီးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


လက္ရွိကမၻာေပၚမွာ အေတာ္ဆံုးဆိုတ့ဲ ေတြးေခၚသူအခ်ဳိ႕က စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာေရးမွာ အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႕နဲ႕ သင့္ရဲ႕အသိပညာ၀မ္းစာတိုးပြားလာေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ဖို႕ အေကာင္းဆံုးဆိုတ့ဲ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းနဲ႕ အိုင္ဒီယာေတြကို ထုတ္လုပ္ေနၾကပါတယ္။


ဒီအေၾကာင္းကို အြန္လိုင္းမွာ ျမန္ျမန္ရွာၾကည့္လိုက္လို႕ ရပါတယ္။ အိုင္ဒီယာေကာင္းေတြကို Podcasts နားေထာင္ျခင္း၊ Blog နဲ႕ စာအုပ္ဖတ္ျခင္းမ်ားမွ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေကာင္းတ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို မ၀ယ္ရပဲနဲ႕ေတာင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


၃) Shock Learning


Shock Learning က သင့္မွာရွိထားျပီးသားျဖစ္တ့ဲ အသိပညာ ဒါမွမဟုတ္ အသိအျမင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ဆန္႕က်င္တ့ဲ ေလ့လာသင္ယူမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္သာ အသံုးခ်တတ္မယ္ဆိုရင္ Shock Learning က အလြန္ တန္ဖိုးရွိႏိုင္ပါတယ္။


ကုမၸဏီတစ္ခုမွာရွိတ့ဲ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ (Innovation)ရဲ႕ မူလရင္းျမစ္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္မထားတ့ဲ ေအာင္ျမင္မႈေတြ သို႕မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္မထားတ့ဲ က်ရႈံးမႈေတြပဲ ျဖစ္တယ္လို႕ ပီတာဒရက္ကာ က Innovation and Entrepreneurship ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ ဆိုထားပါတယ္။


ျဖစ္လာသင့္တယ္ဆိုၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားတာနဲ႕ လုံး၀ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲအရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ “Shock” က ေစ်းကြက္ထဲမွာျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ အဓိကေျပာင္းလဲမႈၾကီးတစ္ခုကို အခြင့္ေကာင္းယူတ့ဲေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိုးရိမ္ရတ့ဲေျပာင္းလႊဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ေပၚမလာခင္ ကာကြယ္တ့ဲေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္တ့ဲ insights မ်ဳိး ေပးပါတယ္။


ကံဆိုးစြာပဲ လူအမ်ားစုက အေလ့အထရဲ႕သတၱ၀ါေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ လံုး၀ေမွ်ာ္လင့္မထားတ့ဲအရာတစ္ခုခု ျဖစ္လာရင္ သူတို႕ပိုၿပီးေနသားတက်ျဖစ္ေနတ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ အေဟာင္းေတြအေပၚမူတည္ၿပီး မသိက်ဳိးကြ်န္ျပဳဖို႕သာ ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈကို မေၾကာက္ပါနဲ႕။ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနပါ။


သင့္ကိုယ္သင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာေရးမွာ ျမွပ္ႏွံမႈျပဳပါ။


အသိပညာ (Knowledge) က ကြ်န္ေတာ္တုိ႕လက္ရွိက်င္လည္ေနတ့ဲ ကမၻာႀကီးရဲ႕မူလရင္းျမစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အသိပညာ၀မ္းစာ တိုးပြားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တ့ဲ၊ သင့္ကိုယ္သင္ အစဥ္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူမႈမွာ ျမွပ္ႏွံႏိုင္တ့ဲ အရည္အခ်င္းက သင့္ေရွ႕မွာရွိေနတ့ဲ ဘယ္ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕အဟန္႕အတားကိုမဆို ခ်ဳိးေဖာက္ပစ္ႏုိင္တ့ဲ ေသာ့ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။


ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ ပါ၀င္ေသာသင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ား၊ Scholarship၊ Knowledgeမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။


Source: Brian Tracy 

ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။