Lotayamm

search
မာတိကာ

contents

သတင္းမ်ား

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ထားရမည္

ေန႔ရက္:
Mar 14, 2018


အမ်ိဳးအစား :
ပညာေရး
EDGE

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဘာ္ဒါမ်ား၊ ဘာသာရပ္သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္လုိေသာ သူမ်ားသည္ မတ္လ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရုံးတြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ထားရမွာပါ။


သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ၿပီးေရာက္ရွိလာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ဘဲ ပယ္ဖ်က္သြားမည္ ျဖစ္သည္။


READ - မဟာပညာေရးဘြဲ႕ႏွစ္ႏွစ္သင္တန္းကို ပညာေရး၀န္ထမ္းလုပ္သက္တစ္ႏွစ္ရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္


ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ သူမ်ားသည္ အထက္တန္းအဆင့္ သင္ဆရာျဖစ္ ပညာေရးဘြဲ႕၊ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ဘြဲ႕၊ မဟာဘြဲ႕ႏွင့္ အထက္ရရွိ သူမ်ား၊ အလယ္တန္းအဆင့္သင္ႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္သင္ဆရာအျဖစ္ ပညာေရးဘြဲ႕၊ ဘာသာရပ္ဘြဲ႕အျပင္ သင္ၾကား မည့္ အဆင့္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလုိမာ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ရရွိသူမ်ား၊ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီး တကၠသုိလ္ဒီဂရီေကာလိပ္အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဘာသာရပ္ျပ ဆရာအျဖစ္ အနည္းဆုံး လုပ္သက္ ၅ ႏွစ္ရွိသူမ်ား၊ တြဲဖက္၀င္သင္ရုိးအတြက္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ဘြဲ႕ဒီပလိုမာသင္တန္း ဆင္းလက္မွတ္ ရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။


ထိုကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အေျခခံပညာနွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိပါ။


မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။


ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။


Source: democracy today


ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။