Lotayamm

search
မာတိကာ

contents

သတင္းမ်ား

၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ A.G.T.I ပထမႏွစ္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း

ေန႔ရက္:
Oct 12, 2017


အမ်ိဳးအစား :
ပညာေရး
EDGE

ျပင္ဦးလြင္၊ ကန္႔ဘလူ၊ ခႏၱီး၊ ဂန္႔ေဂါ၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ သရက္၊ မေကြး၊ လက္ပံတန္း၊ ၀ါးခယ္မ၊ လပြတၱာ၊ က်ိဳက္လတ္) စုစုေပါင္း (၂၅) ေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ A.G.T.I ပထမႏွစ္ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။


၂. ေလ်ွာက္ထားသူသည္ -


(က) နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးလုပ္ငန္းသေဘာႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရမည့္အျပင္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ စက္ရုံ/ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေဆာက္ရြက္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။


(ခ) တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ သခ်ၤာ၊ ရူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ ဘာသာတြဲမ်ားပါ၀င္ေသာ မည္သည့္ ဘာသာတြဲမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။


(ဂ) တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခ်ၤာ စုစုေပါင္း ရမွတ္အေပၚ မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။


၃. အစုိးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားကိုလည္း စိစစ္လက္ခံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။


READ - တကၠသိုလ္ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္


၄. အစုိးရနည္းပညာေကာလိပ္၊ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံမ်ားအလုိက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည့္ သင္တန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -


(က) ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ (အပိုဒ္ ၉၁) ပါ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၄) ၊ ျပင္ဦးလြင္ မပါ၀င္ပါ)


(ခ) အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ (အပိုဒ္ (၁) ပါ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၂)၊ ပူတာအို၊ သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴမပါ၀င္ပါ)


(ဂ) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာ (အပိုဒ္ (၁) ပါ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၄)၊ ျပင္ဦးလြင္မပါ၀င္ပါ)


(ဃ) စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ (အပိုဒ္ (၁) ပါ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၂)၊ ပူတာအို၊ ေက်ာက္ျဖဴ မပါ၀င္ပါ)


(င) သုတနည္းပညာ (အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္ (မိုးညွင္း၊ ျမင္းၿခံ၊ ေရႊဘုိ) ႏွင့္ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ (ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေက်ာက္ဆည္))


(စ) စက္မႈလုပ္ငန္းအင္ဂ်င္နီယာ (အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံ (အင္းစိန္))


၅. သင္တန္းကာလမွ (၃) ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ A.G.T.I (၃) ႏွစ္သင္တန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါက နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ တတိယႏွစ္သင္တန္းမ်ားသို႔ ေပါင္းကူး တက္ေရာက္နိုင္ပါမည္ ျဖစ္ပါသည္။


၆. ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ ေလွ်ာက္ထားလုိသည့္ အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္၊ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံမ်ား၌ (၁၉-၁၀-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ တြင္ စတင္ထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို (၁၀-၁၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ မိမိတို႔ ေလၽွာက္ထားမည့္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္တင္သြင္းရပါမည္။


၇. ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္ -


(က) ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မိတၱဴ)၊


(ခ) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံဏာကို ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ခံစာမူရင္း။


(ဂ) သက္ဆုိင္ရာမွ တရား၀င္ထုတ္ေပးထားေသာ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သည့္ အမွတ္စာရင္း (မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ)


(ဃ) ပတ္စပို႔အရြယ္ေရာင္စုံ ဓာတ္ပုံ (၃) ပုံ။


၈. အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက အပိုဒ္ (၁) ပါ အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္၊ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏို္င္သည္။


မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။


Source: ministry of education

ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။