contents

သတင္းမ်ား

သီရိလကၤာတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အရက္ဝယ္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားမႈ ႐ုပ္သိမ္း

ေန႔ရက္:
Jan 14, 2018


အမ်ိဳးအစား :
ေန႔စဥ္ဘ၀
yangonmedia
က်ား/မတန္းတူညီမွ်ခြင့္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိးတက္ေစေရး အတြက္ အဆုိပါတားျမစ္ခ်က္ ႐ုပ္ သိမ္းသည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီး မန္ဂလာကလက္မွတ္ ေရးထုိးေပးလုိက္ေၾကာင္း အစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
အဆုိပါတားျမစ္ခ်က္သည္ ေစ်းကြက္စီမံေရးစနစ္ စတင္က်င့္ သုံးစျပဳသည့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ကတည္း ကပင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ တည္ရွိခဲ့ သည္။ အစိုးရသည္ အရက္ဆုိင္ မ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသည့္ အခ်ိန္ကို္ လည္း ည ၉ နာရီမွ ည ၁ဝ နာရီသုိ႔ တစ္နာရီေနာက္ဆုတ္ကာ ေျပာင္း လဲသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
ယခင္စည္းမ်ဥ္းအေဟာင္း မ်ားအရဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ စားေသာက္ဆုိင္အပါအဝင္ အရက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ေနရာမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရရန္ ျပည္နယ္အခြန္အာဏာပုိင္တစ္ဦး ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို လက္ ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အား နည္းခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
သီရိလကၤာအမ်ဳိးသမီးအမ်ား စုသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအရ အရက္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံသားအမ်ား စုမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္သျဖင့္ အရက္မေသာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အစုိးရ၏ယခုဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေၾကာင့္ အရက္စြဲေသာ အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္ တုိးလာမည္ဟု ေဝဖန္ သူမ်ားရွိသည္။
Ref;Bangkok Post
ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။