contents

သတင္းမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ပ်ိဳရြယ္သူတို႔အတြက္ ဘဝတြက္တာႏွင့္ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာေဗဒင္

ေန႔ရက္:
Aug 11, 2018 00:00:00


အမ်ိဳးအစား :
ေဗဒင္
Lotayamm

ဆရာမ ေဒါက္တာေဒၚေစာယုႏြယ္ ေဟာစာတမ္း                         ေန႔စြဲ၊  ၁၁-၈-၂၀၁၈             လိုတရပရိတ္သတ္ၾကီးရွင့္၊ ဆရာမေဒါက္တာ ေစာယုႏြယ္ေဟာေျပာေပးထားတဲ႔ ဘ၀တြက္တာ ႏွင့္ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ေဗဒင္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ မည္သည့္လ၊ မည္သည့္ရက္မွာ ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ေစ မိမိေမြးရက္ျဖင့္ တိုက္ဆုိင္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉၊ ၂၈) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္ကံရွိတတ္ပါတယ္။ သို့ေသာ္ အနည္းငယ္လည္း ပင္ပန္းေနရတတ္ပါတယ္။ မိမိ၏ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားလည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ နာမည္ရေနတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရတတ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မွဳရရွိၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာရမည႕္ ကာလမ်ဳိးပါ။ ျပည္ပရပ္ေဝးခရီးအေနျဖင့္လည္း ကံေကာင္းမွဳမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္  အခ်စ္ေရးကံ အနည္းငယ္ညံ႕ေနတတ္၍ လူတုိင္းကို မယံုၾကည္သင့္ေသာ ကာလပါ။ က်န္းမာေရးလည္း ဂ႐ုစိုက္ပါ။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၆, ၃, ၇   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ အဝါႏုေရာင္      ယၾတာ ။         ။         မိတ္ေဆြမ်ားကို ၾကက္ဆီထမင္း ဝယ္ေကြၽးလုိက္ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ၊ ၂၉) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ ပညာအေမြ၊ ဥစၥာအေမြမ်ား ရရွိတတ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး အကူအညီနဲ့ သင္တန္းကိစၥ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။ လူလြတ္မ်ား အိမ္ေထာင္က်တတ္ၿပီး မိတ္ေဆြသစ္မ်ား အကူအညီမ်ား ရတတ္ပါတယ္။ အစုစပ္လုပ္ငန္း ပ်က္တတ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြလည္း လက္မွတ္မထိုးသင့္ပါဘူး။ မ်က္မွန္ကိုယ္တုိင္ တပ္ရတတ္ျခင္း၊ မ်က္မွန္အလွဴဒါနျပဳရျခင္း ႀကံဳမည္။ အလုိလိုေနရင္း မူးေမာ္လာတတ္၍ ဂ႐ုစိုက္ေပးပါ။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၂, ၅, ၇   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ မရမ္းေရာင္      ယၾတာ ။         ။         အေကာင္းေတြ ပိုေကာင္းလာေစရန္ အိမ္ကဘုရားမွာ ပဲမုန့္ကပ္လွဴၿပီး        ဆုေတာင္းလုိက္ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃ဝ) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္အဆင္ေျပေနမည္။ ေအာင္ျမင္မွဳေတြလည္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ႀကဳံလာရတတ္ပါတယ္။ ဆရာသမား အႀကီးအကဲမ်ား၏ အကူအညီေကာင္းမ်ားလည္း ရရွိမည္။ ပညာရပ္တစ္ခု ထပ္မံသင္ၾကားရျခင္း၊ သင္တန္းတစ္ခု တက္ေရာက္ရျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ အက်ဳိးေပးေသာ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္မည္။ သင္တန္းတက္ၿပီးရင္ အလုပ္သစ္ရမည္။  ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကားေလေသြးလုိ့ ေဝးရမလိုျဖစ္ေနရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိဘပိုင္ အေမြပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်င္းမ်ားရတတ္ပါတယ္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၆, ၁, ၃   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ မီးခိုးေရာင္       ယၾတာ ။         ။         မိမိေနအိမ္ဘုရားမွာ ပဲေကာက္ညႇင္းေပါင္း ကပ္လွဴပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ မေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ လူႀကီးလူေကာင္းတစ္ဦး၏ ကူညီမစမွဳ ရရွိမည္။ ေၾ<ြကးေဟာင္း မ်ားျပန္လာဆပ္မည္။ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပူပန္ေသာက ျဖစ္ရတတ္တယ္။ သို့ေသာ္ ေဆြမ်ဳိးေတြအၾကား အေျပာအဆို စကားလႊမ္းႏိုင္မည္။ သူတစ္ပါး စြပ္စဲြခံရတတ္ပါတယ္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အခ်စ္အတြက္ စြမ္းအားေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္မွဳနဲ့အတူ ခြန္အားေတြ အျမင္မွန္ေတြ ရတတ္ပါတယ္။ ေလထိုးေလေအာင့္ ေဝဒနာ ခံစားရတတ္ပါတယ္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၂, ၆, ၈   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ လိေမၼာ္ေရာင္    ယၾတာ ။         ။         တန္ခိုးႀကီးဘုရား ေမြးနံေထာင့္မွာ ေရာင္စံုယပ္ေလးေတြလွဴၿပီး လုိရာဆုေတာင္းပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၅၊ ၁၄၊ ၂၃) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ လုပ္ငန္းအသစ္စရန္ ႀကံရြယ္ထားသူမ်ား အေကာင္အထည္စေဖာ္လုိက္ပါ။ မည္သည္႕ လုပ္ငန္းပဲလုပ္လုပ္ အဆင္ေျပလိမ့္မည္။ ကံၾကမၼာအေကာင္းဘက္ကို ေရာက္ေနသျဖင့္ နည္းနည္းႀကိဳးစား ထားလိုက္႐ံုႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား ရရွိမည္။ မိမိဘက္က ဘာသာေရးကိုင္း႐ွဳိင္းရန္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားလံုရန္ အေရးႀကီးသည္။ မိဘ၊ ဆရာသမားမ်ား၏ ယံုၾကည္ျခင္း ခံရမည္။ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား ရတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး ကံေခေနမည္။ သားသမီး ေမွ်ာ္လင့္ထားသူမ်ား ဆႏၵျပည္႕ဝေတာ့မည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၃, ၆, ၉   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ ေခ်ာကလက္ေရာင္       ယၾတာ ။         ။         ေမြးေန့တြင္ သက္သတ္လြတ္စားပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၆၊ ၁၅၊ ၂၄) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း မ်ဳိးစံုျဖစ္တတ္တယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာကိစၥမ်ား တိုက္ဆုိင္တတ္သည္။ မည္သည္႕အခက္အခဲ ျပႆနာႏွင့္ႀကံဳႀကဳံ ေျပလည္သြားပါလိမ့္မည္။ အေပါင္း အသင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္လာလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္း စီးပြားမ်ား ပံုမွန္အတုိင္း လည္ပတ္ေနတတ္သည္။ မိမိအား အကူအညီေပးသူအခ်ဳိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ရတတ္သည္။ ေငြေၾကးစာရင္းဇယားမ်ားကို အထူးသတိထားပါ။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားပါက သြားရလိမ့္မည္။ ခ်စ္သူမရွိေသးသူမ်ား ၾကားလူေၾကာင့္ ရည္မွန္းသူႏွင့္ နီးစပ္သြားတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ ဘက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း (သို့မဟုတ္)အေမြ ရရွိလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ႏွလံုးေရာဂါအခံရွိပါက ေရာဂါျပန္ထတတ္သည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၉, ၆, ၄   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ မီးခိုးေရာင္       ယၾတာ ။         ။         မိမိေနအိမ္က ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္အား ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လိုက္ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၇၊ ၁၆၊ ၂၅) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ စုတ္ေရာလာဘ္ပါ ဝင္တတ္သည္။ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳ ရတတ္သည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားကို က်ိန္းေသေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္တတ္ဖုိ့သာလိုသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည္႕စံုရန္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးဖို့ အထူးလိုအပ္သည္။ မိမိအရည္အခ်င္းမ်ားကို မိမိ အလုပ္က သက္ေသျပလိမ့္မည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူရလိမ့္မည္။ ႀကိဳးစားပါက ပို၍ေအာင္ ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ခ်စ္သူရွိသူမ်ား အခ်စ္ေရးသင့္ပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိေသးသူမ်ား ဥစၥာေပါ၊ ႐ုပ္ေခ်ာေသာ  ခ်စ္သူမ်ဳိး ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား သားသမီးရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးတိုး ေရာဂါအခံရွိပါက ေရာ၈ါျပန္ထတတ္သည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၉ မ်ားမ်ားပါေသာဂဏန္း   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ ဆင္ဆြယ္ေရာင္  ယၾတာ ။         ။         ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္အား သန့္ရွင္းေရး လုပ္လုိက္ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၈၊ ၁၇၊ ၂၆) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ေနရာေျပာင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းေတြ ႀကံဳေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ကဲြကြာသြားတဲ့ အရင္းႏွီးဆံုးခ်စ္သူနဲ့ ျပန္ဆံုရတတ္တယ္။ ျပည္ပခရီးေကာင္းပါတယ္။ ေငြအဝင္အထြက္ ၾကမ္းေနလိမ့္မယ္။ စာေမးပဲြ၊ အင္တာဗ်ဴးကိစၥနဲ့ ပတ္သက္လို့ ေပ်ာ္ရႊင္ရမယ္။ စပ္တူအက်ဳိးတူလုပ္ငန္း လုပ္ရတတ္သည္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အဆင္ေျပေနမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ေအာင္ျမင္မယ္။ ရပ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္း ေဟာင္းေတြ ျပန္လုပ္ရမယ္။ ေငြအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ႐ုတ္တရက္ ဝင္လာတတ္သည္။ ပ်ဳိရြယ္သူေတြ အခက္အခဲေလး အနည္းငယ္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြအဖုိ့ အဖုအထစ္ေလးေတြ ရွိေနပါဦးမယ္။ က်န္းမာေရးမွာ ေခါင္း၊ အဆစ္၊ ဗုိက္တုိ့ကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၇, ၄, ၁   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ အဝါေရာင္       ယၾတာ ။         ။         ခရီးသြားတစ္ဦးကို စရိတ္ေထာက္ပံ့ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၉၊ ၁၈၊ ၂၇) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေနအားလံုး ေကာင္းမြန္တုိးတက္ေနသည္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ လုပ္ကိုင္သမွ် အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ေအာင္ျမင္ေနတတ္တယ္။ ေငြမ်ားစြာဝင္ကိန္းရွိတယ္။ ဂုဏ္သေရရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရကိန္းရွိသည္။ ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ ေငြဝင္လာကိန္းရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ေအာင္ျမင္ႏုိင္၏။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တုိးတက္ေနမည္။ ပညာေရးကံေကာင္းမည္။ ထီထိုးလိုသူမ်ားအတြက္ (၃)အစ (၂)အဆံုး ပါရွိေသာထီျဖတ္ပိုင္းကို မရ, ရေအာင္ ရွာေဖြဝယ္ယူ၍ ထီထိုးပါ။ ပ်ဳိရြယ္သူေတြအဖုိ့ ႏွစ္ဦးၾကား ေပၚေနသည္႕ ျပႆနာမ်ား ၿငိမ္းေအးသြားမည္။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြအဖုိ့ အိမ္တြင္းေရး စိတ္ခ်မ္းေျမ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေနမည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၆, ၄, ၃   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ ပန္းေရာင္        ယၾတာ ။         ။         သက္ႀကီးရြယ္အိုကို ေဆးဝါးလွဴပါ။


ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။