contents

သတင္းမ်ား

ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ပ်ိဳရြယ္သူတို႔အတြက္ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ဘ၀တြက္တာေဗဒင္

ေန႔ရက္:
Jul 13, 2018 00:00:00


အမ်ိဳးအစား :
ေဗဒင္
Lotayamm

             လိုတရပရိတ္သတ္ၾကီးရွင့္၊ ဆရာမေဒါက္တာ ေစာယုႏြယ္ေဟာေျပာေပးထားတဲ႔ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ဘ၀တြက္တာ ေဗဒင္ကို ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ မည္သည့္လ၊ မည္သည့္ရက္မွာ ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ေစ မိမိေမြးရက္ျဖင့္ တိုက္ဆုိင္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉၊ ၂၈) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီေန့မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးအကဲမ်ားမွ မိမိကို ကူညီပါလိမ့္ မည္။ စက္မွဳ၊ လက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ေတာ့ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ အနည္းငယ္ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ဝင္ေငြေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ပူးတဲြ လုပ္ေဆာင္ရတတ္ပါတယ္။ သို့ေသာ္ အထက္လူႀကီး၏ အထင္အျမင္လဲြမွားခံရျခင္း၊ သံသယျဖစ္တတ္ျခင္းမ်ား ရွိေနတတ္၍ သတိထားေနထိုင္သင့္ပါတယ္။ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ေတြေလလြင့္ေနတတ္၍ ပညာေရးကို ဦးစားေပးၿပီး ပ်ံ႔လြင့္ေနေသာ မိမိစိတ္ကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ေနရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအေနနဲ့ ကေတာ့ အ႐ိုး အေၾကာနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ဂ႐ုစိုက္ပါ။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၈, ၄, ၇   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ ပန္းႏုေရာင္      ယၾတာ ။         ။         အသက္ႀကီးသူမ်ားကို ေဆးဝါးဒါနျပဳပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ၊ ၂၉) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီေန့မွာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ နစ္နာဆံုး႐ွဳံးထား ေသာေငြေၾကးမ်ားလည္း ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလ မ်ဳိးလည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ခရီးအက်ဳိးေပးေသာ ကာလမ်ဳိးျဖစ္၍ ယာယီခရီးမ်ားလည္း ထြက္ခြာေနရ တတ္ပါတယ္။ ထိုခရီးမွလည္း တစ္စံုတစ္ရာ အက်ဳိးထူးျခားမွဳရွိလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေနရာထဲတြင္ အတည္တက်လုပ္ကိုင္ျခင္းထက္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို့ ေျပာင္းေရႊ႔လုပ္ကိုင္ ျခင္းက ပိုမိုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္။ ပညာသင္ေက်ာင္းသား မ်ားအဖုိ့ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ရရွိတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေတာ့ ေကာင္းေနလိမ့္မည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၆, ၇, ၁   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ အနီေရာင္        ယၾတာ ။         ။         မိတ္ေဆြမ်ားကို မုန့္ဟင္းခါးျဖင့္ ဧည္႕ခံပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃ဝ) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီေန့မွာ မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အခက္အခဲအခ်ဳိ႔ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ေငြေၾကး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာသမွ်အရာေရာက္ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ေနမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာတိုး၍ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔ဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္သင့္၏။ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအဖုိ့ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေအာင္ျမင္ ႏိုင္ျခင္းမ်ဳိးရွိမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူႏွင့္ အဆင္ေျပေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခရီးသြားရကိန္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၂, ၈, ၄   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ အျပာရင့္ေရာင္  ယၾတာ ။         ။         မိတ္ေဆြမ်ားကို နန္းႀကီးသုပ္ ဝယ္ေကြၽးပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီေန့မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီေပးမည္႕သူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ ေနရတတ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဌာနဆုိင္ရာအတြင္း ရာထူးတိုးအတြက္ စိတ္ပူပန္ေနရတတ္ပါတယ္။ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖုိ့ ပညာေရးကံေကာင္းသလို စာေမးပဲြကံလည္း ေကာင္းေနတတ္ တယ္။ ထုိ့ေၾကာင့္ စာေမးပဲြတစ္ခု ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုျခင္းမ်ဳိး ျပဳေပးလုိက္ပါ။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္  အခ်စ္ေရးကံေကာင္းႏိုင္သလို အိမ္ေထာင္ရပ္သား က်တတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေတာ့ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၆, ၂, ၄   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ မီးခိုးေရာင္       ယၾတာ ။         ။         မိမိေနအိမ္ဘုရားမွာ အုန္းႏို့ေခါက္ဆဲြ (၆)ပဲြ ကပ္လွဴပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၅၊ ၁၄၊ ၂၃) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီေန့မွာ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ အ႐ွဳပ္အရွင္းေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ သို့ေသာ္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းေတြကေတာ့ ေကာင္းေနတတ္ပါတယ္။ မည္သည္႕လုပ္ငန္းကိစၥကိုမဆို ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါ ျပဳလုပ္ေနရတတ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ရာထူးတိုးအတြက္ သင္တန္းတစ္ခု တက္ေရာက္ရျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အလြန္ေကာင္းေသာ အေျခအေနသို့ေရာက္ရွိ၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွဳ မ်ားမ်ားလုပ္ပါ။ ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္မွဳရမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိခ်စ္သူႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဝဒနာ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၈, ၂, ၆   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ ဆင္ဆြယ္ေရာင္ ယၾတာ ။         ။         ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးမ်ားကို ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၆၊ ၁၅၊ ၂၄) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီေန့မွာ မိမိ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အကူအညီေပးမည္႕သူ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆံုး႐ွဳံးထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားပင္ ျပန္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါက စေနသားသမီး အထက္လူႀကီးမ်ားထံမွ အကူအညီေတြ ရရွိတတ္ပါတယ္။ ပညာသင္ေက်ာင္း သားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရး ကံေကာင္းေနတတ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဘဲြ႔တစ္ခု ေျဖဆိုရန္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခု ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ကံေကာင္းတတ္ပါတယ္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ထပ္မဂၤလာပဲြ ဆင္ႏဲႊရျခင္းမ်ဳိးရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဒူးနာျခင္းမ်ဳိးရွိမည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၉, ၇, ၄   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ အညိဳေရာင္      ယၾတာ ။         ။         ကေလးငယ္မ်ားကို ေခ်ာကလက္ဝယ္ေကြၽးပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၇၊ ၁၆၊ ၂၅) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီေန့မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းမ်ားထံမွ အကူအညီ ေကာင္းမ်ား ရရွိတတ္ပါတယ္။ ယခင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြအက်ဳိးအျမတ္ မ်ားရရွိတတ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေနရာထဲတြင္ အတည္တက် လုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ တျခားေနရာေဒသမ်ားသို့ ေျပာင္းေရႊ႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ျပည္ပရပ္ေဝး ခရီးအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ထြက္ခြာရျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းေန ေသာ္လည္း ေဆြမ်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေတာ့ ေကာင္းေနပါလိမ့္မည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၁, ၃, ၇   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ အနီေရာင္        ယၾတာ ။         ။         သံဃာေတာ္မ်ားကို အုန္းဆြမ္းလွဴပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၈၊ ၁၇၊ ၂၆) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီေန့မွာ မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားထံမွ အကူ အညီေကာင္းမ်ား ရရွိတတ္ပါတယ္။ ေဆးႏွင့္ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အတြင္းမွာ ခ်စ္ခင္သူမ်ား ေပါမ်ားေနပါလိမ့္မည္။ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ေလေနတတ္ ပါတယ္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အေနျဖင့္ အခ်စ္ေရး မိမိခ်စ္သူထံမွ အိမ္ေထာင္ေရး ကမ္းလွမ္းမွဳမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ကံေကာင္းေနေသာ္လည္း ေဆြမ်ဳိး မ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အဆစ္၊ အျမစ္ နာက်ဥ္ျခင္း မ်ားႏွင့္ ႀကံဳရတတ္သည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၆, ၃, ၂   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ နီညိဳေရာင္       ယၾတာ ။         ။         ေမြးေန့ ေနဝင္ခ်ိန္ ဘုရားမွာ ဆီမီးသက္ေစ့လွဴပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၉၊ ၁၈၊ ၂၇) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီေန့မွာ အလုပ္အကိုင္မ်ား အနည္းငယ္သတိရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ေငြေၾကးဆံုး႐ွဳံးမွဳ မ်ားလည္း ရွိေနတတ္သည္။ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ သတိရွိပါ။ ကားတစ္စီးဝင္လာကိန္းရွိ တတ္သည္။ ကားေကာင္း၊ ကားသန့္ဝင္လာျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္တတ္သည္။ ေဆြမ်ဳိးအႀကီးအကဲမ်ား ထံမွလည္း ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီေတြ ရရွိတတ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကံေကာင္းမွဳမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရေတာ့မည္႕ ကာလမ်ဳိးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ပါက အၿပိဳင္အဆုိင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားၾကားမွ ဘဝတုိးတက္မွဳမ်ား ရရွိတတ္ပါတယ္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်စ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ကေတာ့ အနည္းငယ္ ကံေခေနတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရင္ေသြးရတနာ ရရွိတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေတာ့ ေကာင္းေနလိမ့္မည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၆, ၈, ၄   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ အစိမ္းေရာင္     ယၾတာ ။         ။         ေမြးနံေထာင့္ဘုရားမွာ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပါ။


ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။