contents

သတင္းမ်ား

ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ပ်ိဳရြယ္သူတို႔အတြက္ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ဘ၀တြက္တာေဗဒင္

ေန႔ရက္:
Jul 11, 2018 00:00:00


အမ်ိဳးအစား :
ေဗဒင္
Lotayamm

            လိုတရပရိတ္သတ္ၾကီးရွင့္၊ ဆရာမေဒါက္တာ ေစာယုႏြယ္ေဟာေျပာေပးထားတဲ႔ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ဘ၀တြက္တာ ေဗဒင္ကို ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ မည္သည့္လ၊ မည္သည့္ရက္မွာ ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ေစ မိမိေမြးရက္ျဖင့္ တိုက္ဆုိင္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉၊ ၂၈) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ မိမိ၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား အဆင္ေျပႏိုင္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္႕အတုိင္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား ဆက္လက္ရရွိေနမည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္သည္။ စိုးရိမ္စိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်မွ ေအာင္ျမင္မယ္။ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္။ အလုပ္ခန့္စာ (သိ့ုမဟုတ္) အဆက္အသြယ္မ်ား ရရွိမည္။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား၌ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ခ်စ္သူရဲ႔ ယုယမွဳ ခံရမယ္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ အက်ဳိးေပးမည္။ က်န္းမာဖို့ ေဗာဇၩင္သုတ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၆, ၈, ၄   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ အျပာေရာင္      ယၾတာ ။         ။         ေမြးနံေထာင့္တြင္ တံခြန္ျဖဴ ၂၁ လံုး လွဴလိုက္ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ၊ ၂၉) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ စီမံကိန္း ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္မ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္မယ္။ ထုိ့ျပင္ ယာယီအလုပ္မ်ားလည္း အက်ဳိးရွိေနမယ္။ ေျခလွမ္းသစ္အတြက္ ကူညီသူမ်ား ရရွိတတ္တယ္။ လွဳပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္မွဳ ေတြ႔ရတတ္တယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား အက်ဳိးေပးတတ္တယ္။ အစုစပ္ လုပ္ငန္းမ်ား အစစအရာရာ အဆင္ေျပ တုိးတက္ေနမယ္။ လတ္တေလာကိစၥ ေျပာသမွ် ေအာင္ျမင္မယ္။ အခ်စ္ေရး မဆိုးပါဘူး။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ဘက္ေၾကာင့္ ဂုဏ္တက္မည္။ က်န္းမာေရး အတြက္ ေဆးလိပ္၊ အရက္ ေရွာင္ပါ။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၉, ၆, ၄   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ နီကယ္ေရာင္    ယၾတာ ။         ။         ေမြးနံေထာင့္တြင္ ထီးနီ (၁ဝ)လက္ လွဴလိုက္ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃ဝ) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြေလွ်ာ့နည္း ေနမည္။ သို့ေသာ္ မိမိရည္ရြယ္ထားသည္႕အတုိင္း လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္လိမ့္မည္။ လူမွဳေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားရတတ္သည္။ လူလိမ္ခံရတတ္ သျဖင့္ သတိထားပါ။ မိမိ၏အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူသူႏွင့္ ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ ပညာေရးလိုက္စားသူ ျဖစ္ပါက ရည္မွန္းထားသည္႕အတုိင္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအတြက္ အခ်စ္ေရး တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အေလွ်ာ့မေပးလိုဘဲ တင္းခံေနမွဳ မ်ားေၾကာင့္ လမ္းခဲြရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆုတ္အေအးပတ္ျခင္းမ်ဳိး ခံစားရတတ္သည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၇, ၈, ၂   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ ေကာ္ဖီေရာင္    ယၾတာ ။         ။         လူသြားလမ္းအား လမ္းခင္းလိုက္ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ ျမဳပ္ေနေသာေငြမ်ား ျပန္ေပၚလာျခင္း၊ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို တစ္ခု ႏွစ္ခုထက္မက လုပ္ကိုင္လိုေသာ ဆႏၵမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမည္။ စိတ္ပင္ပန္းျခင္း၊ လူပင္ပန္းျခင္း၊ အလုပ္ဒဏ္ပိျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ မိမိဆႏၵအတုိင္း လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည္႕ေျမာက္မည္။ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ား၏ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း လည္း ရွိလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းေနမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္ပါက အိမ္ေထာင္ေရး သာယာေနမည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆီးက်ိတ္၊ သုတ္က်ိတ္ႏွင့္ အက်ိတ္အဖုဆုိင္ရာ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၆, ၄, ၇   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ ရွားညိဳေရာင္     ယၾတာ ။         ။         သိမ္သြားလမ္းအား လမ္းခင္းလုိက္ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၅၊ ၁၄၊ ၂၃) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေရာင္းအဝယ္ တိုးတက္မွဳရွိလာမည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္လုပ္ေနရမည္။ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရီးသြားရကိန္း ရွိသည္။ ရပ္ေဝးကိစၥ၊ လူမ်ဳိးျခားကိစၥမ်ား၌ ျပႆနာအေႏွာင့္အယွက္အခ်ဳိ႔ ရွိေနတတ္သည္။ စိတ္ပင္ပန္းျခင္း၊ ေငြကုန္ျခင္း၊ အ႐ွဳပ္အရွင္းျဖစ္ျခင္းမ်ား ေတြ႔ႀကံဳရတတ္သည္။ မိမိကို အျမင္မၾကည္သူမ်ား ရွိေနမည္။ ပညာေရးတြင္ အခ်စ္ေရးဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးတတ္၍ အထူးဆင္ျခင္ပါ။ ခ်စ္သူရွိသူမ်ား ခ်စ္သူႏွင့္ ေျပလည္ေနမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ေဆြမ်ဳိးမိသားစုဒဏ္ ရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးမွာ အေအးမိ၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ဖ်ားနာ ျဖစ္တတ္သည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၁, ၃, ၄   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ အျဖဴေရာင္       ယၾတာ ။         ။         ဘုရားဝင္းအတြင္း၊ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း တံျမက္စည္း လွည္းလိုက္ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၆၊ ၁၅၊ ၂၄) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း မ်ဳိးစံုျဖစ္တတ္တယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာကိစၥမ်ား တိုက္ဆုိင္တတ္သည္။ မည္သည္႕အခက္အခဲ ျပႆနာႏွင့္ႀကံဳႀကဳံ ေျပလည္သြားပါလိမ့္မည္။ အေပါင္း အသင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္လာလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္း စီးပြားမ်ား ပံုမွန္အတုိင္း လည္ပတ္ေနတတ္သည္။ မိမိအား အကူအညီေပးသူအခ်ဳိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ရတတ္သည္။ ေငြေၾကးစာရင္းဇယားမ်ားကို အထူးသတိထားပါ။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားပါက သြားရလိမ့္မည္။ ခ်စ္သူမရွိေသးသူမ်ား ၾကားလူေၾကာင့္ ရည္မွန္းသူႏွင့္ နီးစပ္သြားတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ ဘက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း (သို့မဟုတ္)အေမြ ရရွိလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ႏွလံုးေရာဂါအခံရွိပါက ေရာဂါျပန္ထတတ္သည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၉, ၆, ၄   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ မီးခိုးေရာင္       ယၾတာ ။         ။         မိမိေနအိမ္က ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္အား ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လိုက္ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၇၊ ၁၆၊ ၂၅) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ စုတ္ေရာလာဘ္ပါ ဝင္တတ္သည္။ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳ ရတတ္သည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားကို က်ိန္းေသေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္တတ္ဖုိ့သာလိုသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည္႕စံုရန္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးဖို့ အထူးလိုအပ္သည္။ မိမိအရည္အခ်င္းမ်ားကို မိမိ အလုပ္က သက္ေသျပလိမ့္မည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူရလိမ့္မည္။ ႀကိဳးစားပါက ပို၍ေအာင္ ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ခ်စ္သူရွိသူမ်ား အခ်စ္ေရးသင့္ပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိေသးသူမ်ား ဥစၥာေပါ၊ ႐ုပ္ေခ်ာေသာ  ခ်စ္သူမ်ဳိး ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား သားသမီးရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးတိုး ေရာဂါအခံရွိပါက ေရာ၈ါျပန္ထတတ္သည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၉ မ်ားမ်ားပါေသာဂဏန္း   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ ဆင္ဆြယ္ေရာင္  ယၾတာ ။         ။         ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္အား သန့္ရွင္းေရး လုပ္လုိက္ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၈၊ ၁၇၊ ၂၆) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ေနရာေျပာင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းေတြ ႀကံဳေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ကဲြကြာသြားတဲ့ အရင္းႏွီးဆံုးခ်စ္သူနဲ့ ျပန္ဆံုရတတ္တယ္။ ျပည္ပခရီးေကာင္းပါတယ္။ ေငြအဝင္အထြက္ ၾကမ္းေနလိမ့္မယ္။ စာေမးပဲြ၊ အင္တာဗ်ဴးကိစၥနဲ့ ပတ္သက္လို့ ေပ်ာ္ရႊင္ရမယ္။ စပ္တူအက်ဳိးတူလုပ္ငန္း လုပ္ရတတ္သည္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အဆင္ေျပေနမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ေအာင္ျမင္မယ္။ ရပ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္း ေဟာင္းေတြ ျပန္လုပ္ရမယ္။ ေငြအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ႐ုတ္တရက္ ဝင္လာတတ္သည္။ ပ်ဳိရြယ္သူေတြ အခက္အခဲေလး အနည္းငယ္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြအဖုိ့ အဖုအထစ္ေလးေတြ ရွိေနပါဦးမယ္။ က်န္းမာေရးမွာ ေခါင္း၊ အဆစ္၊ ဗုိက္တုိ့ကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၇, ၄, ၁   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ အဝါေရာင္       ယၾတာ ။         ။         ခရီးသြားတစ္ဦးကို စရိတ္ေထာက္ပံ့ပါ။မည္သည္႕လတြင္မဆို (၉၊ ၁၈၊ ၂၇) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား          ဒီရက္မွာ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေနအားလံုး ေကာင္းမြန္တုိးတက္ေနသည္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ လုပ္ကိုင္သမွ် အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ေအာင္ျမင္ေနတတ္တယ္။ ေငြမ်ားစြာဝင္ကိန္းရွိတယ္။ ဂုဏ္သေရရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရကိန္းရွိသည္။ ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ ေငြဝင္လာကိန္းရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ေအာင္ျမင္ႏုိင္၏။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တုိးတက္ေနမည္။ ပညာေရးကံေကာင္းမည္။ ထီထိုးလိုသူမ်ားအတြက္ (၃)အစ (၂)အဆံုး ပါရွိေသာထီျဖတ္ပိုင္းကို မရ, ရေအာင္ ရွာေဖြဝယ္ယူ၍ ထီထိုးပါ။ ပ်ဳိရြယ္သူေတြအဖုိ့ ႏွစ္ဦးၾကား ေပၚေနသည္႕ ျပႆနာမ်ား ၿငိမ္းေအးသြားမည္။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြအဖုိ့ အိမ္တြင္းေရး စိတ္ခ်မ္းေျမ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေနမည္။ကံေကာင္းေသာနံပါတ္   ။         ။         ၆, ၄, ၃   ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။  ။ ပန္းေရာင္        ယၾတာ ။         ။         သက္ႀကီးရြယ္အိုကို ေဆးဝါးလွဴပါ။


ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။