contents

သတင္းမ်ား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ရက္ေန႔ ၇ရက္သားသမီးေဗဒင္

ေန႔ရက္:
Feb 11, 2018


အမ်ိဳးအစား :
ေဗဒင္
Lotayamm

တနဂၤေႏြ - တနဂၤေႏြသားသမီးေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔မွာ အစစအရာရာဂရုျပဳလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ေငြေၾကးေပ်ာက္ရွတာ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ပစၥည္းဆံုးရႈံးတာ၊ ထိခုိက္မႈျဖစ္တာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္။ ေသြးအားနည္းတာ၊ စိတ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခုိက္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏို္င္လို႔ သတိထားသင့္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ ၾကားစကားေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ျပႆနာတက္တတ္ပါတယ္။ေန႔ရက္အလုိက္ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္မ်ား - တနဂၤေႏြသားသမီးေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔မွာ အေရးၾကီးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စရာရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ညေန ၃နာရီကေန ၄နာရီခြဲအတြင္းလုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ အရာရာေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ယၾတာ - အိမ္ရွိ အက်ီၤအေဟာင္းအစုတ္မ်ား စြန္႔ပစ္လုိက္ပါ။ တနလၤာ - တနလၤာေန႔ေမြးတဲ႔သူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ အေရွ႔ပိုင္းမွာ ၾကိဳးစားခဲ႔တဲ႔အရာေတြက ဒီေန႔မွာ အေကာင္အထည္ေပၚလာမွာပါ။ ဒီေန႔မွာျပဳလုပ္မယ့္ ဘယ္လိုအရာမ်ိဳးအတြက္မဆုိ သင္ဂုဏ္ယူမဆံုးျဖစ္ရမွာပါ။အလုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကံေကာင္းေနျပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ အေထြေထြကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ကံအသင့္အတင့္ ရွိေနတဲ႔ ေန႔ရက္ပါ။ ေငြေၾကးကံလည္း အသင့္အတင့္သာရွိေနျပီး အခ်စ္ေရးကံကေတာ့ အနည္းငယ္ ညံ႔ေနတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ေန႔ရက္အလုိက္ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္မ်ား - တနလၤာသားသမီးေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔မွာ အေရးၾကီးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စရာရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ မနက္ ၉နာရီကေန ၁၀နာရီခြဲအတြင္း လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ အရာရာေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ယၾတာ - ဘုရားတြင္ ကိတ္မုန္႔ ကပ္လွဴ ဆုေတာင္းပါ။ အဂၤါ - အဂၤါေန႔ေမြးဖြားသူေတြအေနနဲ႔  ဒီေန႔မွာ အစစအရာရာ အဆင္ေျပႏိုင္ျပီး လုပ္ငန္းသစ္စတင္တာ၊ လုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕တာေတြအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအသစ္နဲ႔အေဟာင္းယွဥ္လာရင္ အသစ္ကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္သင့္ျပီး အျပိဳင္အဆုိင္ေတြၾကားကပဲ မိမိရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ ေငြ၀င္သေလာက္ျပန္ထြက္မယ့္ ကာလျဖစ္ျပီး အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ စိတ္ေသာက ေရာက္ရတတ္ပါတယ္။ေန႔ရက္အလုိက္ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္မ်ား - အဂၤါသားသမီးေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔မွာ အေရးၾကီးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စရာရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေန႔လည္ ၁နာရီခြဲကေန ၃နာရီ အတြင္းလုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ အရာရာေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ယၾတာ - ဘုရားတြင္ ဆီးသီး ကပ္လွဴ ဆုေတာင္းပါ။ ဗုဒၶဟူး - ဗုဒၶဟူး သားသမီးေတြအတြက္ ခရီးသြားလာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔လုပ္ငန္း အသီးအႏွံ၊ အလွကုန္လုပ္ငန္းေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္သင့္တဲ႔ ကာလပါပဲ။ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႈေတြအတြက္ ထူးထူးျခားျခားေအာင္ျမင္ႏိုင္ျပီး လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သင္တန္းေတြကိုလည္း တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိပါလိမ့္မယ္။ေန႔ရက္အလုိက္ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္မ်ား - ဗုဒၶဟူးသားသမီးေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔မွာ အေရးၾကီးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စရာရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ မနက္ ၇နာရီခြဲကေန ၉နာရီအတြင္းလုပ္ေဆာင္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရယူႏိုင္ပါတယ္။ယၾတာ - ဘုရားတြင္ ယိုတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ကပ္လွဴ ဆုေတာင္းပါ။ ရာဟု - ရာဟုသားသမီးေတြကေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေပးစရာရွိတာေတြ မေပးႏိုင္ ရစရာရွိတာေတြလည္း မရျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစီးပြားမွာေတာ့ လုပ္သမွ်ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရးပိုင္းမွာေတာ့ မၾကာခဏအထင္အျမင္လြဲမွားလို႔ ေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ ဆိုင္ခန္းကိစၥ၊ ေျမကိစၥ အမႈအခင္းျဖစ္တတ္လို႔ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ပညာေရးကံကေတာ့အထူးေကာင္းမြန္ေနပါတယ္။ေန႔ရက္အလုိက္ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္မ်ား - ရာဟု သားသမီးေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔မွာ အေရးၾကီးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စရာရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ မနက္ ၇နာရီခြဲကေန ၉နာရီအတြင္းလုပ္ေဆာင္ျပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ယၾတာ - အေရးၾကီးကိစၥမ်ားအတြက္ နက္ျပာေရာင္ ၀တ္ဆင္ျပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ၾကာသပေတး - ၾကာသပေတးသားသမီးေတြအေနနဲ႔ အလုပ္အကိုင္တိုးခ်ဲ႕ရကိန္းရွိျပီး အလုပ္သစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လူလိမ္၊ လူညာ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ျပဳလုပ္လုိသူေတြေပၚလာတတ္လို႔ သတိျပဳရပါမယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး၊ အခ်စ္ေရး သာယာေနျပီး မိသားစုနဲ႔ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ခရီးတစ္ခု ထြက္ရတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ႕ ဒုကၡေပးမႈကိုခံရတတ္ျပီး ကိုယ့္ရဲ႕ တိုးတက္မႈအေပၚ မနာလိုသူေတြလည္း မ်ားျပားေနတတ္ပါတယ္။ မိသားစုထဲကၾကီးကဲသူရဲ႕ က်န္းမာေရးကိုလည္း သတိျပဳေပးသင့္ပါတယ္။ေန႔ရက္အလုိက္ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္မ်ား - ၾကာသပေတး သားသမီးေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔မွာ အေရးၾကီးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စရာရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ မနက္ ၁၂နာရီကေန ေန႔လည္ ၁နာရီခြဲအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ယၾတာ - ဘုရားတြင္ ဖရဲသီး ကပ္လွဴ ဆုေတာင္းေပးပါ။ ေသာၾကာ - စီးပြားေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ပိုင္းမွာ အျပိဳင္အဆိုင္ေတြၾကံဳလာရတတ္ပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းမြန္ေနတဲ႔ ကာလျဖစ္ျပီး အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကို ေရွာင္ဖို႔ သတိေပးလုိပါတယ္။ အိမ္ခန္းအသစ္ပိုင္ဆုိင္ရတတ္ျပီး သားသမီးေၾကာင့္ ေငြ၀င္ျခင္းမ်ိဳးၾကံဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျခေထာက္ထိခုိက္တတ္လို႔ဂရုစိုက္ေပးရပါမယ္။ ပညာေရးမွာေတာ့ ဆရာေကာင္းနဲ႔ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ေန႔ရက္အလုိက္ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္မ်ား - ေသာၾကာ သားသမီးေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔မွာ အေရးၾကီးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စရာရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ မနက္ ၆နာရီကေန ၇နာရီခြဲအတြင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ယၾတာ - ဘုရားမွာ သစ္ေတာ္သီး ကပ္လွဴျပီး လိုရာဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ စေန - စေနသားသမီးေတြအေနနဲ႔  ေရႊေငြ၊ ပစၥည္းဥစၥာ၀င္ကိန္းရွိပါတယ္၊ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေနတဲ႔အခ်ိန္ျဖစ္လို႔ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အလုပ္သစ္စတင္ျခင္းမ်ိဳး ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႕လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။ အေရွ႕ပိုင္းမွာအလုပ္ကိစၥ အခက္အခဲျဖစ္ေနသူေတြလည္း ေျပလည္လာပါလိမ့္မယ္။ စပ္တူ၊ ရွယ္ယာကိစၥအက်ိဳးေပးမယ့္ ကာလျဖစ္ျပီး ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အင္တာဗ်ဴး၊ စာေမးပြဲမွန္သမွ် ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာလည္း စန္းပြင့္ေနျပီး အခ်စ္စစ္နဲ႔ ေတြ႕ၾကံဳရပါလိမ့္မယ္။ေန႔ရက္အလုိက္ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္မ်ား - စေန သားသမီးေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔မွာ အေရးၾကီးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္စရာရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ မနက္ ၁၀နာရီခြဲကေန ၁၂နာရီအတြင္း လုပ္ေဆာင္ျပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ယၾတာ - ဘုရားတြင္ ထန္းသီး ကပ္လွဴ ဆုေတာင္းေပးပါ။


ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။