contents

သတင္းမ်ား

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း - ေနာက္ပိုင္းကိုယ္၀န္ေတြကို ထိခုိက္ႏုိင္သလား

ေန႔ရက္:
Sep 12, 2018 07:30:03


အမ်ိဳးအစား :
က်န္းမာေရး
HelloSayarwon

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း ဆိုတာဘာလဲ။


ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း (သို႔) ကိုယ္ဝန္အဆံုးသတ္ျခင္းဟာ ခြဲစိတ္ျခင္း (သို႔) ေဆးေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္မတိုင္ခင္ ကိုယ္ဝန္အဆံုးသတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ဖို႔႕ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ မိခင္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေန (သို႔) ကေလးေမြးအၿပီးမွာ ကေလးရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေန (မ်ိဳးရုိးဗီဇဆိုင္ရာ (သို႔) ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံုမွန္မဟုတ္မႈ) ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ သင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီးၿပီဆိုရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ကိုယ္ဝန္ ျပန္ရဖို႔ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနလဲဆိုတာကို စိတ္ပူေကာင္း စိတ္ပူေနႏိုင္ပါတယ္။

 

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ကေလးရရွိမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသလား။


သုေတသနေတြအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္မရရွိႏိုင္ျခင္းေတြ၊ ေနာက္ရလာမယ့္ ကိုယ္ဝန္ေတြမွာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ က်င့္ဝတ္ပိုင္းအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အျငင္းပြားဖြယ္အခ်က္ေတြ ရွိေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ျပဳလုပ္ရင္ သူဟာ စိတ္ခ်ရၿပီး ရိုးရွင္းတဲ့ ကိစၥတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြမွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ေနာက္ထပ္ကိုယ္ဝန္ရွိေနျခင္းကို ထိခိုက္ျခင္း မရွိပါဘူး။

 

ဆိုးက်ိဳးေတြက ဘာေတြလဲ။


က်န္းမာေရးအရ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးမွာ ဆိုးက်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမွာလည္း ဆိုးက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ကိုယ္ဝန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးေတြကေတာ့


  • ကိုယ္ဝန္အေစာပိုင္းမွာ မိန္းမကိုယ္မွ ေသြးဆင္းျခင္း


  • အခ်ိန္မတိုင္မီ ကေလးေမြးျခင္း


  • ကေလးေမြးခ်ိန္မွာ ကေလးကိုယ္အေလးခ်ိန္ နည္းျခင္း


  • အခ်င္း ျပႆနာမ်ား


ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းရဲ႕ အဓိက ဆုိးက်ိဳး ႏွစ္ခုကေတာ့ ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္းနဲ႔ သားအိ္မ္ပ်က္စီးျခင္း ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သင့္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီးၿပီဆိုရင္ ကေလးဖ်က္ခ်အၿပီးမွာ ေရာဂါပိုးဝင္ႏႈန္း ျမင့္မားႏိုင္ပါတယ္။ ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္းအမ်ားစုကို ေဆးနဲ႔ကုသႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ိုဳးပြားအဂၤါမ်ားေရာင္ရမ္းျခင္းလိုမ်ိဳး ျပင္းထန္တဲ့ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္းဟာ ေသခ်ာကုသျခင္းမရွိခင္ လိင္အဂၤါေတြကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္ေတာ့ျခင္း (သို႔) သားအိမ္ျပင္ပ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္းေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရွားပါးေပမယ့္ ခြဲစိတ္မႈ ႀကီးမားတာေၾကာင့္ သားအိမ္ထိသြားတယ္ဆိုရင္ သားအိမ္ေခါင္းဟာ ပ်က္စီးႏိုင္ၿပီး အားနည္းႏိုင္ပါတယ္။ အားနည္းသြားတဲ့ သားအိမ္ေခါင္းဟာ ေနာက္ကိုယ္ဝန္ေတြမွာ ကိုယ္ဝန္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ အားနည္းတာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သားအိမ္ေခါင္း အားနည္းမႈကို ခြဲစိတ္ကုသႏိုင္ၿပီး သားအိမ္ေခါင္းပိတ္ေအာင္ ခ်ဳပ္ျခင္းအားျဖင့္ သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။

 

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ား


ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚေနတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို ၾကံဳရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ ယူဆျခင္း (သို႔) ေရာေထြးေနတဲ့ ခံစားမႈေတြေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္ရွားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ရဲ႕ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကေလးရရွိျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း မျပဳလုပ္မီနဲ႔ ျပဳလုပ္အၿပီးမွာ အိမ္ေထာင္ဖက္ (သို႔) သင္ယံုၾကည္ရသူနဲ႔ တုိင္ပင္စကားေျပာသင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကို္ယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ အနည္းဆံုးတစ္လ ေစာင့္ဆိုင္းသင့္ပါတယ္။ သင့္ကိုယ္ခႏၶာဟာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္ ျပန္ေကာင္းဖို႔ အခ်ိန္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ပဲ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်သည္ျဖစ္ေစ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးေတြကို ေရွာင္လႊဲလို႔မရပါဘူး။တကယ္လို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပူေနတယ္ဆိုရင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။  သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူက ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်န္းမာတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ ဘာေတြ လုပ္ရမလဲဆိုတာကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။
ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။