contents

သတင္းမ်ား

သြားဆရာ၀န္ကုိ မေၾကာက္ပါနဲ႔

ေန႔ရက္:
Feb 14, 2018


အမ်ိဳးအစား :
က်န္းမာေရး
HelloSayarwon
ပုံမွန္အားျဖင့္ မည္သူမွသြားဆရာ၀န္ဆီမသြားခ်င္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ သြားေဆးခန္းအနံ ့၊သြားလြန္ေဖာက္စက္မ်ားနဲ ့နာက်င္ျခင္းစသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သြာဆရာ၀န္ဆီသြားရန္ အျမဲျငင္းဆန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သြားက်န္းမာေရးကုိကာကြယ္ျခင္းသည္ အားလုံးအတြက္အေရးပါပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မသြားခ်င္ပါေသာ္လည္း သြားဆရာ၀န္ဆီဘာေၾကာင့္သြားသင့္သည္ဆိုတာကို aအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သြားဆရာ၀န္သည္ ဘာေၾကာင့္ေၾကာက္စရာေကာင္းေနရသလဲ။
• အနံ႔ႏွင့္အသံေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရုိးသားစြာေျပာရလွ်င္ သြားေဆးခန္း၏အနံ႕သည္ ေဆးရုံအနံ႔ႏွင့္တူေနေသာေၾကာင့္ မည္သူမွမၾကိဳက္ျခင္းျဖစ္သည္။
• နာက်င္ျခင္းသည္လည္း သြားဆရာ၀န္ကုိေၾကာက္ရသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သြားဆရာ၀န္ကုိ ေမးေလ့ရွိသည္မွာ “နာမွာလား”ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သြားဆရာ၀န္မွ “မနာပါဘူး”ဟု ျပန္္ေျဖေလ့ရွိေသာ္လည္းတကယ့္အေျဖမွာ “နာတယ္” ျဖစ္သည္။
• သြားလြန္ေဖာက္စက္သည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တု႔ိအတြက္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ ၄င္း၏အသံသည္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသြားမ်ားဖ်က္ဆီးခံရေတာ့မည္ဟူေသာခံစားခ်က္ကိုေပးသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း သြားဆရာ၀န္ဆီသြားရန္ တြန္းအားေပးေသာအေၾကာင္းရင္းေကာင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။
• မိမိကုိယ္ကိုတန္ဖုိးျခင္း၊ ယုံၾကည္မွဳရွိျခင္းတု႔ိကုိျမင့္တင္ေပးသည္။ ေတာက္ပေသာအျပဳံးႏွင့္ လွပေသာသြားကကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယုံၾကည္မွဳရွိေစသည္။
• သင္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ဖို ့အတြက္ သြားက်န္းမာေရးသည္လည္းမ်ားစြာ သက္ေရာက္မွဳရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သြားက်န္းမာေရးကုိ ဂရုစုိက္ျခင္းသည္ လူတုိင္းအတြက္အေရးၾကီးသည္။
• နဲ ့ေနေသာသြားမ်ားနဲ ့သြားပုိးေပါက္မ်ားကိုဂရုတစိုက္ ကာကြယ္ပါ။ အကယ္၍ ဤသြားျပႆနာအေသးေလးမ်ားကုိ စိတ္ထဲမထားပါက ဆုိး၀ါးေသာသြားႏွင့္သြားဖုံးဆုိင္ရာေရာဂါမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

သြားဆရာ၀န္ကို ေၾကာက္ျခင္းကုိဘယ္လုိေက်ာ္လႊားရမလဲ။

ေအာက္တြင္အၾကံျပဳခ်က္ အခ်ိဳ႕ေရးထားပါသည္။
• သြားဆရာ၀န္ဆီ ပထမဆုံးသြားခ်ိန္တြင္ သင္ယုံၾကည္ရေသာ သင့္မိသားစု၀င္(သုိ႔) မိတ္ေဆြကုိ အကူအညီေတာင္းပါ။ ဤလူမ်ားသည္ သင္သြားေဆးခန္းကုလားထုိင္ေပၚထုိင္ေနစဥ္ စိတ္ျငိမ္ေအာင္ ကူညီေပးနုိင္ပါသည္။

• စိတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစမည့္ အရာကိုရွာပါ။ သြားဆရာ၀န္ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို သင္အတိအက်သိရန္မလုိအပ္ပါ။ ထိုအေပၚ မ်ားမ်ားအာရုံစုိက္ေလေလသင္ပိုေၾကာက္ေလေလျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သြားဆရာ၀န္မွ သူ ့အလုပ္သူလုပ္ေနစဥ္ သီခ်င္း(သုိ႔)ေရဒီယုိနားေထာင္ေနလိုက္ျခင္းက သင့္အတြက္ပိုေကာင္းေစပါတယ္။
• အနာသက္သာေဆးကုိေတာင္းပါ။ အံဆုံးႏွဳတ္ျခင္း၊ ေၾကြသြားစုိက္ျခင္းတုိ႔တြင္ သြားဆရာ၀န္သည္ အိပ္ေဆးအျမဲတမ္းသုံးပါသည္။ လူနာမွသြားဆရာ၀န္ကုိ သူတု႔ိခံစားမွဳႏွင့္ ေၾကာက္တတ္သည့္အေၾကာင္းကုိေျပာသင့္သည္။ သုိ႔မွသာသြားဆရာ၀န္က သင္၏အေျခအေနကုိနားလည္ေပးနုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သင္၏ေၾကာက္လန္႔မွဳကုိပုံေဖာ္ၾကည့္ပါ။

သင္ဘာေၾကာင့္ သြားဆရာ၀န္ကိုေၾကာက္ရသည္ဆုိသည္ကုိ နားလည္ေပးနုိင္ပါသည္။ သင့္ကေလးဘ၀ကေတြ႕အၾကဳံဆုိးမ်ား(သုိ႔) သြားလြန္ေဖာက္စက္မ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္လား။ အေၾကာင္းရင္းသိသည္ႏွင့္ ထို ျပႆနာကိုသင္ ေျဖရွင္းနုိင္လိမ့္မည္(သုိ႔) သြားဆရာ၀န္ကုိအကူအညီေပးရန္ ေျပာျပပါ။

ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသုံးျပီးသြားဆရာ၀န္အေပၚေၾကာက္စိတ္္မ်ားဖယ္ရွားကာသြားဆရာ၀န္ဆီသြားရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီလား။ သင့္စိတ္ကိုေျဖေလ်ာ့ျပီးစိတ္ျငိမ္ေအာင္ထားပါ။ သြားဆရာ၀န္အား သူအလုပ္ကိုသူေပးလုပ္ပါ။ သုိ႔မွသာ ပုံမွန္သြားစစ္ေဆးမွုျပဳလုပ္ရမည္သင္ မေၾကာက္ေတာ့မွာပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။
ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။